Raporty Inwestorskie

Brak raportów do wyświetlenia

Ogłoszenia Inwestorskie

Informacje dla inwestorów

Brak informacji do wyświetlenia

Kontakt

Prezes Zarządu

Piotr Bury
prezes@multifood.pl

Kupiec

Maciej Galikowski
kupiec@multifood.pl

Specjalistka ds. sprzedaży krajowej mięsa
Lucyna Maj
mf@multifood.pl

Biuro Zarządu

Magdalena Beczek
biurozarzadu@multifood.pl

siedziba:
Multi Food S.A.
26-600 Radom
ul. Lubelska 65

biuro handlowe:
Multi Food S.A.
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 6/104

Multi Food Spółka Akcyjna
ul. Lubelska 65, 26-600 Radom
NIP: 796-276-41-41, KRS: 0000275209
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydz. Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 540 300,00 zł , wpłacony w całości”